Vozíky pro role, které dovedou podle potřeby materiál navíjet na roli nebo naopak odvíjet. Mohou stát u tiskového plotru a navíjet na sebe potištěný materiál. Potom se navinutá role matereiálu na vozíku převeze k laminátoru nebo řezacímu plotru a vozík automticky odvíjí materiál do těchto zařízení.

Při standardním postupu zakázky v signmakingu tikový plotr potiskuje materiál a navíjí ho na roli. Pak je potřeba roli z plotru vyjmout, vysunuout z dutinky osu, přenést materiál k laminátoru. Zde vsunout do dutinky osu z laminátoru. Zalaminovat tisk. Opět vyjmout roli z laminátoru, vysunout z dutinky osu laminátoru. Přenést roli ke stolu na další zpracování. Pokud další zpracování probíhá na řezacím plotru, je nutno opět do dutinky vložit osu z řezacího plotru. Pokud se pracuje s rolemi, které váží desítky kilogramů je to zbytečně namáhavé a může dojít i k poškození materiálu na rolích